EN | BHS

Pravila i kategorije

TEHNIČKI DETALJI FOTOGRAFIJA: JPEG / Fotografija mora biti MINIMALNO 3000 piksela po dužoj strani (300 DPI) / Maksimalna veličina jedne fotografije je 4MB / Fotografija mora imati EXIF podatke, osim ako je riječ o analognoj fotografiji, što je potrebno naglasiti / Fotografije ne smiju imati vodeni žig (watermark)

NAPOMENA: Upute o obradi su samo smjernice za Žiri koji ima potpunu autonomiju u donošenju odluka i povlačenju granica u obradi fotografije. Ukoliko fotografija prođe selekciju žiri će na uvid tražiti originalnu datoteku. U slučaju da ne možete ispuniti ovaj zahtjev, Organizatori imaju pravo da Vam oduzmu nagradu te promjene listu finalista, tako što će fotografiju za koju se sumnja da je neregularna, zamijeniti prva po broju bodova koja nije u selekciji.

OPISI KATEGORIJA

Kreativna fotografija

Cilj ove kategorije je prikazati kreativnost i ideju autora koju nije mogao realizovati kroz neku od nabrojanih kategorija. Kategorija može da podrazumijeva sve fotografske žanrove sa izraženom komponentom likovnosti. Nema ograničenja kada su u pitanju motivi, a poseban akcenat je stavljen na originalno tehničko rješenje i inovativno kadriranje.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: nema ograničenja.

Kulturna baština

Kulturna baština obuhvata materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Materijalna kulturna baština obuhvata: spomenike, grupna zdanja (kompleksi izoliranih ili povezanih građevina od izuzetne historijske, umjetničke ili naučne vrijednosti), znamenita mjesta (djela ljudskih ruku ili kombinirana djela ljudskih ruku i prirode, kao i zone, uključujući tu arheološka nalazišta koja su od izuzetnog univerzalnog značaja).

Nematerijalna kulturna baština obuhvata: izvođačke umjetnosti (tradicionalna muzika i igre, narodni igrokazi, pučko pozorište i sl.), društvene običaje, rituale i narodne svetkovine te tradicionalno zanatstvo.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija.

Za ovu kategoriju strogo je zabranjeno ubacivati elemente iz drugog kadra, te klonirati i brisati elemente na fotografiji te koristiti bilo koju drugu tehniku koja nije navedena u dozvoljenim intervencijama.

Svakodnevni život

Cilj ove kategorije je prikazati svakodnevni život. Kategorija se odnosi na sve scene, običaje, događaje koji najživopisnije oslikavaju ljudsku svakodnevnicu i život.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija.

Zabranjeno je ubacivati elemente iz drugog kadra, te klonirati i brisati elemente na fotografiji te koristiti bilo koju drugu tehniku koja nije navedena u dozvoljenim intervencijama.

Modna/Reklamna fotografija

Obuhvata sve fotografije koje se odnose na prezentaciju stila/mode, predmeta, proizvoda, osobe itd.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: nema ograničenja.

Mobilni telefon

Obuhvata sve fotografije snimljene mobilnim telefonom.

Fotografija mora biti snimljena u 2017. godini.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: nema ograničenja.

Priroda i okoliš

Kategorija podrazumijeva sve fotografije pejzaža, životinja, biljaka te procesa u prirodi. Na fotografijama smiju biti i građevine i ljudi koje se svojom namjenom i položajem uklapaju u prirodni ambijent i nisu dominantan element na fotografiji. Također u ovo kategoriju spadaju i fotografije koje svojom estetikom i porukom ukazuju na probleme u zaštiti i očuvanju okoliša.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija. HDR tehnika je također dozvoljena uz napomenu da je dozvoljeno spajanje maksimalno tri fotografije isključivo istog kadra u istom vremenskom okviru. Zabranjeno je ubacivati elemente iz drugog kadra, ili istog kadra, ali nastale u drugom vremenskom periodu. Kloniranje je dozvoljeno u manjem obliku i ukoliko ne ugrožava sadržaj fotografije.

Vijesti i događaji

Cilj ove kategorije je prikazati informativnu i dokumentarnu vrijednost fotografije. Kategorija podrazumijeva sve fotografije događaja, novinske portrete, akciju, sport, fotografije sa društvenom porukom, te fotografije koje su snimljene kao ilustracija za medijski sadržaj. Fotografija iz ove kategorije mora sadržavati i kratki opis, a vrlo bitno je da svojom dinamikom i kompozicijom govori nešto o događaju za koji je snimljena.

Fotografija mora biti snimljena u 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija.

Za ovu kategoriju strogo je zabranjeno ubacivati elemente iz drugog kadra, te klonirati i brisati elemente na fotografiji te koristiti bilo koju drugu tehniku koja nije navedena u dozvoljenim intervencijama.

Fotografija vjenčanja

Obuhvata fotografije napravljene na vjenčanju od strane oficijelnog fotografa, portrete mladenaca i/ili trenutke sa vjenčanja. Fotografija mora biti snimljena na dan vjenčanja. Zabranjeno je slati fotografije snimljenje na stilskim photo session-ima (styled photo shoot) ili radionicama (workshop).

Fotografija mora biti snimljena u 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija, dopušteno je retuširanje u manjem obliku, te korištenje dodge i burn alata i četkica.

Zabranjeno je ubacivati elemente iz drugog kadra.

Reportaža

Cilj kategorije REPORTAŽA je da se vrednuje jačina serije fotografija koje čine priču, esej i imaju zajedničku nit i smisao. Za ovu kategoriju potrebno je poslati 5-8 fotografija, koje čine smislenu cjelinu te najmanje pet rečenica tekst koji opisuju reportažu. Reportaža mora biti snimljena u 2017. godini, ali može sadržavati dio fotografija snimljenih i 2016. godine.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija.

NAPOMENA: dozvoljene su i ostale korekcije koje nisu navedene ukoliko koncept serije fotografija to zahtijeva i ima opravdanje. Odluku o ovome isključivo donosi stručni žiri.

Portret

Cilj ove kategorije je prikazati karakter osobe na fotografiji ili povezati subjekt fotografisanja sa ambijentom u kojem se nalazi. Kategorija podrazumijeva portrete, ljude u ambijentu, ljude na poslu, svakodnevne situacije, život, studijske portrete i sl.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija, dopušteno je retuširanje u manjem obliku, te korištenje dodge i burn alata i četkica.

Zabranjeno je ubacivati elemente iz drugog kadra.

Sport

Obuhvata sve prizore iz individualnog ili kolektivnog sporta.

Fotografija mora biti snimljena u 2016. ili 2017. godini. Obratite pažnju na postavke vremena i datuma u EXIF-u.

Dozvoljene intervencije na fotografiji: : Izrez (krop), podešavanje kontrasta i svjetline, korekcija boja, desaturacija.